Leczenie stawu skroniowo-żuchwowego

Od wielu lat podnosimy swoje kompetencje w zakresie leczenia stawu skroniowo-żuchwowego. Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz najwyższej klasy narzędzia diagnostyczne, aby przeprowadzić bezoperacyjną rehabilitację stawu skroniowo-żuchwowego poprzez zmianę okluzji. Oczywiście z zachowaniem zasad stomatologii funkcjonalnej.

Problemy w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego mogą powodować dotkliwy ból i wpływać na funkcjonowanie całego aparatu żucia. Czasami dysfunkcje są tak zaawansowane, że pacjenci, z powodu dolegliwości bólowych, przestają mówić lub gryźć. Metoda leczenia stawu skroniowo-żuchwowego w Orident pozwala na bezoperacyjną rehabilitację stawu i eliminację bólu lub ograniczenia ruchomości żuchwy. W skrajnych sytuacjach dysfunkcji umożliwia również przygotowanie pacjenta do wszczepienia endoprotezy stawu skroniowo-żuchwowego.

Co to jest staw skroniowo-żuchwowy

Staw jest to miejsce łączące dynamicznie dwie kości, dzięki któremu kości te poruszają się względem siebie. Ruch w stawie jest możliwy bez bólu i odgłosów dzięki wyściółce włóknisto-chrzęstnej oraz płynowi maziowemu (który jest lubrykantem zwilżającym i odżywiającym staw). Cały staw jest otoczony torebką stawową, której zadaniem jest szczelne i jałowe zamknięcie przestrzeni w stawie. Torebka, wraz z więzadłami, ogranicza ruchy w stawie, chroniąc go przed zwichnięciem. Staw jest wprawiany w ruch dzięki mięśniom szkieletowym.

Leczenie stawu

Staw skroniowo-żuchwowy jest specyficznym stawem, ponieważ ma dwa piętra, które są rozdzielone czynnościowo krążkiem stawowym. Krążek jest dwuwklęsłą strukturą, której głównym zadaniem jest dopasowanie czynnościowe dwóch wypukłych powierzchni stawu. Krążek amortyzuje siłę nacisku około dziesięciokrotnie, redukując w ten sposób nacisk na struktury kostne.

Dysfunkcje krążka stawu skroniowo-żuchwowego

Krążek utrzymuje się na powierzchni kłykcia za pomocą więzadeł obocznych – w warunkach fizjologicznych pozwala to na przesuwanie całego kompleksu: kłykieć – krążek. W przypadku genetycznej wiotkości więzadeł lub ich trwałego rozciągnięcia krążek nie jest stabilny na kłykciu i zsuwa się z niego w trakcie ruchu. Kiedy kłykieć w trakcie ruchu nachodzi na krążek lub z niego spada, manifestuje się to wyraźnym odgłosem, tzw. trzaskiem krążkowym.

Przyczyny dysfunkcji krążkowych można podzielić na dwie grupy:

  • makrourazy, do których zalicza się m.in. upadek na brodę,
  • mikrourazy spowodowane zgrzytaniem zębami, obgryzaniem paznokci, niestabilnością zgryzu, wadami zgryzu.

Leczenie stawu skroniowo-żuchwowego

Leczenie stawu skroniowo-żuchwowego w Orident polega na dekompresji chorego stawu skroniowo-żuchwowego i jego funkcjonalnym odciążeniu poprzez zmiany w okluzji (leczenie bezoperacyjne). Okluzja jest bowiem dla stawu skroniowo-żuchwowego tym, czym stopa dla kolana – utrzymuje go w odpowiedniej pozycji, zapewniając fizjologiczne działanie.

Diagnostyka stawu skroniowo-żuchwowego polega na wykonaniu kondylografii, tomografii oraz zdjęcia cefalometrycznego bocznego i frontalnego – niezbędna aparatura najnowszej generacji znajduje się na miejscu w Orident.

Rodzaje nakładek:

  • miopatyczna (profilaktyczna),
  • dekompresyjna (krążkowa).

Standardowo – w ciągu ośmiotygodniowej rehabilitacji za pomocą nakładki/szyny dekompresyjnej odciążamy staw skroniowo-żuchwowy, przywracając mu ustaloną podczas diagnostyki pozycję terapeutyczną. W tym czasie pacjent powinien stosować odpowiednią dietę (miękką), bo nagryzanie i żucie może powodować ból w czasie rehabilitacji stawu.

Po zakończeniu terapii za pomocą nakładki dekompresyjnej dokonujemy trwałej odbudowy okluzji – w zależności od potrzeb pacjenta, za pomocą: licówek, onlai, koron lub implantów (czyli poprzez leczenie przyczynowe okluzji – ortodontyczne lub protetyczne).

Dlaczego Orident

  • Doświadczony, interdyscyplinarny zespół

Nasi specjaliści swoje umiejętności z zakresu diagnostyki i wczesnej terapii stawu skroniowo-żuchwowego podnosili podczas zaawansowanych szkoleń w Orident Edukacja, prowadzonych zgodnie z koncepcją VieSID (Vienna School of Interdisciplinary Dentistry), opartą na doświadczeniu jej twórcy – prof. Rudolfa Slavicka. W Orident Stomatologia znajduje się ponadto gabinet fizjoterapeuty, współpracujemy także z neurologopedą.

  • Zaawansowana diagnostyka w Orident

Wszystkie niezbędne narzędzia diagnostyczne (kondylografia, tomograf stawów skroniowo-żuchwowych, aparat RTG o obniżonej dawce promieniowania – dopasowanej do wieku i właściwości fizycznych pacjenta, cefalometria, skaner wewnątrzustny) znajdują się na miejscu.

  • Wysoka specjalizacja

Doświadczenie naszych lekarzy w zakresie bezoperacyjnego leczenia stawów skroniowo-żuchwowych sprawia, że do naszych gabinetów trafiają pacjenci z całej Polski, kierowani przez swoich lekarzy stomatologów.

Umów się na wizytę

+48 61 411 11 16

pacjent@orident.pl