Zalecenia
przed
i po zabiegu
sprawdź

Leczenie implantologiczne polega na wszczepieniu w kość szczęki tytanowego implantu, który stanowi podstawę dla korony protetycznej, zastępującej naturalny ząb. Implant ma kształt zbliżony do naturalnego korzenia zębowego i jest wykonany z bezpiecznego, obojętnego dla organizmu materiału (najwyższej jakości stopy tytanu o wysokim współczynniku biozgodności). Implant zastępuje korzeń zęba i służy jako podpora, do której przymocowuje się koronę zęba.

Oprócz samego materiału, o powodzeniu leczenia decyduje też prawidłowe osadzenie implantu w kości – dzięki umiejętnościom lekarzy i wsparciu nowoczesnej aparatury, możliwe jest bardzo precyzyjne założenie implantu – zgodnie z uwarunkowaniami anatomicznymi pacjenta i potrzebami protetycznymi.

Implanty – dlaczego warto?

  • Zęby osadzone (korona protetyczna), przykręcone do implantów, „zachowują się” jak naturalne zęby. Pacjenci nie odczuwają ich jako ciała obcego, a dla języka, policzków są identyczne jak naturalne zęby. Dzięki temu zabiegowi przywrócone zostają wszystkie funkcje jamy ustnej (takie, jak na poziomie naturalnego uzębienia). Najlepsze efekty osiągamy, zastępując jeden ząb jednym implantem. W przypadku mnogich braków optymalnym rozwiązaniem jest założenie przykręcanych mostów protetycznych (w konfiguracji: 1 implant, 1 dowieszony ząb).
  • Rozwiązaniem ekonomicznym są ruchome protezy oparte o 2 lub 4 implanty. Rolą implantów jest stabilizacja protezy. Funkcje jamy ustnej w tym przypadku zostają przywrócone na poziomie 50% naturalnego uzębienia.
  • Założenie implantu chroni przed zanikiem kości – procesem, który zachodzi w miejscu braku zębowego.
  • Zęby osadzone na implantach są idealnie wpasowane w łuk zębowy, dzięki czemu odciążają zęby sąsiednie w trakcie dynamicznych funkcji.

Wskazania do leczenia implantologicznego

Podstawowym wskazaniem do wszczepienia implantu jest stwierdzony brak w uzębieniu, ząb złamany (po urazie) lub ząb nadający się do usunięcia. Implantację stosuje się zarówno w przypadku pojedynczych braków, jak i całkowitego bezzębia.

Implant pojedynczy

W przypadku utraty pojedynczego zęba założenie implantu stomatologicznego, jeśli nie istnieją medyczne przeciwwskazania, jest opcją, która może przywrócić naturalne funkcje narządu żucia. W miejscu braku zębowego zakładany jest wysokiej klasy tytanowy implant (odpowiednik korzenia zęba), na którym – po wygojeniu – za pomocą łącznika protetycznego mocowana jest korona protetyczna (odpowiednik korony naturalnego zęba). W niektórych przypadkach przed założeniem implantu konieczne może być przeprowadzenie dodatkowych zabiegów, jak: podniesienie dna zatoki, przeszczep kości, przeszczep dziąsła.

Implanty mnogie

W przypadku licznych braków w uzębieniu, przeprowadzenie leczenia implantologicznego jest wręcz konieczne ze względów medycznych. Jeśli kość nie ma żadnego obciążenia (np. związanego z naciskiem podczas gryzienia), wykazuje skłonność do stopniowego zaniku, dlatego tak ważne jest jak najszybsze założenie implantów i jej fizjologiczne, funkcjonalne obciążenie (wówczas proces ten można zatrzymać). Jest to o wiele korzystniejsze rozwiązanie w porównaniu do innych metod leczenia, jak np. ruchome protezy osiadające, mogące powodować zanik kości, na której się opierają.

W przypadku mnogich ubytków rekomendujemy osadzenie mostu na implantach – takie mocowanie sprawia, że funkcjonuje on samodzielnie i nie wymaga podparcia o sąsiednie zęby (nie trzeba ich szlifować). Most osadzony na implantach jest rozwiązaniem trwałym, przywracającym funkcje narządu żucia, a przy tym estetycznym i higienicznym.

Całkowite bezzębie

Przy pomocy implantów możliwe jest odtworzenie wszystkich zębów – na implantach osadza się wówczas protezę ruchomą (wyjmowaną samodzielnie przez pacjenta) lub stałą (wyjęcie jest możliwe tylko przez lekarza). Zastosowanie protezy osadzonej na implantach przywraca wszystkie funkcje jamy ustnej, a poprzez obciążenie kości zapobiega ich zanikowi. Protezy osadzane na implantach są też o wiele bardziej stabilne od klasycznych protez całkowitych lub częściowych.

Podniesienie dna zatoki

Podniesienie dna zatoki jest to zabieg polegający na podniesieniu dolnej ściany zatoki szczękowej w celu uzyskania odpowiednich warunków pod implantację. Wykonywany jest przez chirurga stomatologicznego w znieczuleniu miejscowym.

Przeszczep kości

Przeszczep bloku kostnego (kości) to skuteczna metoda pozwalająca na miejscową odbudowę ubytku kości poprzez naturalne przeszczepy, np. z trójkąta zatrzonowcowego lub brody. Metoda ta jest wykorzystywana do przygotowania miejsca wszczepienia implantu u pacjentów, u których wstępna diagnostyka wykazała nieodpowiednią do implantacji ilość tkanki kostnej.

Regeneracja kości

Regeneracja kości, czyli odbudowa kości za pomocą biomateriałów, polega na umieszczeniu materiału kościozastępczego w okolicy, w której docelowo planowane jest założenie implantu, a następnie pokrycie go specjalną, ochronną błoną. W Orident zabieg ten przeprowadzany jest równocześnie z implantacją – w czasie gojenia materiał kościozastępczy zostanie przebudowany w tkankę kostną, która w tym czasie zespoli się również z implantem.

Przeszczep dziąsła

Zabieg przeszczepu dziąsła wykonywany jest w celu poszerzenia strefy dziąsła przytwierdzonego, co stwarza lepsze warunki do protezowania i poprawia bezpieczeństwo implantacji (poprawiają się warunki utrzymywania higieny wokół implantu). Przeszczep dziąsła stanowi również przygotowanie do przeszczepów bloków kostnych. W trakcie zabiegu płat dziąsła pobierany jest z podniebienia i wszywany w miejscu przyszłej implantacji.

Plastyka dziąsła

Plastyka dziąsła jest zabiegiem przygotowującym do założenia protezy opartej na implancie w tzw. strefie estetycznej, gdzie ważna jest zarówno estetyka biała (zębów), jak i różowa (dziąseł). Zabieg ten pozwala na wyrównanie poziomu dziąsła przy naturalnym zębie oraz przy implancie.

Umów się na wizytę

+48 61 411 11 16

pacjent@orident.pl