Zalecenia przed i po zabiegu

LECZENIE NAKŁADKOWE

Zalecenia i informacje dotyczące aktywacji nakładek ortodontycznych

Nakładki ortodontyczne są już zaktywowane poprzez swój kształt i nie wymagają po założeniu na zęby żadnej dodatkowej ingerencji.

W trakcie leczenia nakładkami ortodontycznymi często istnieje konieczność zastosowania klejonych do zębów zaczepów (attachment) i/lub wyciągów elastycznych, które ściśle współpracują z nakładkami umożliwiając odpowiednie przemieszczenie zębów. Jeśli nakładki ortodontyczne są przystosowane do rozpinania dodatkowych wyciągów elastycznych, użytkownik – po założeniu nakładki na zęby – musi odpowiednio rozpiąć elastyczne wyciągi, zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego leczenie. Rozpięcie wyciągów elastycznych powoduje aktywację dodatkowych sił potrzebnych do zrealizowania niektórych ruchów zębów.

Zawartość pakietu startowego

Zestaw nakładek ortodontycznych. Liczba nakładek w zestawie uzależniona jest od planu leczenia.

Wentylowane etui do przechowywania nakładki.

Szczoteczka do mycia zębów.

Okres adaptacyjny

Nakładki ortodontyczne są ciałem obcym, dlatego w początkowym okresie używania mogą wywołać objawy nietolerancji objawiające się m.in. zwiększoną wrażliwością zębów na nacisk i nagryzanie, która zwykle mija po tygodniu.

Objawy zwiększonej wrażliwości zębów na nacisk mogą się powtarzać podczas kilku dni użytkowania każdej kolejnej szyny z zestawu.

Podczas pierwszego dnia założenia każdej kolejnej nakładki ortodontycznej można zauważyć, że nakładka delikatnie odstaje od zębów co jest zjawiskiem normalnym. Efekt niedopasowania nowej nakładki do zębów ustępuje najczęściej po jednym dniu jej użytkowania.

Podczas użytkowania pod nakładkę ortodontyczną dostaje się ślina co jest zjawiskiem normalnym.

W początkowym okresie użytkowania nakładek ortodontycznych podczas mówienia mogą występować objawy seplenienia, które po kilku dniach ustępują.

Zakładanie, zdejmowanie i utrzymywanie nakładek ortodontycznych

Pacjent podczas leczenia stosuje wyłącznie wykonane dla niego nakładki, powstałe na podstawie cyfrowego wycisku jego szczęki i żuchwy.

Nakładki ortodontyczne należy zakładać zgodnie z wskazówkami otrzymanymi od lekarza, zawsze równomiernym ruchem, tzn. dociskając jednocześnie na zębach po prawej i po lewej stronie.

Każdą nakładkę ortodontyczną należy użytkować przez okres wskazany przez lekarza, a następnie założyć kolejną nakładkę z zestawu.

Należy pilnować, aby podczas przechowywania nakładek ortodontycznych nie doszło do ich pomieszania. Co prawda nakładki są odpowiednio oznakowane, jednak w razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem w celu ustalenia prawidłowej kolejności ich noszenia.

Niektóre nakładki ortodontyczne posiadają w przestrzeniach międzyzębowych dodatkowo uformowane wypustki (attachmenty), które mają za zadanie wzmocnienie retencji i lepsze ich utrzymanie na zębach.

Nakładki ortodontyczne zdejmuje się poprzez delikatne, równomierne po obydwu stronach szczęki lub żuchwy podważenie (specjalnym narzędziem lub paznokciami kciuków) ich brzegów, zaczynając od tyłu.

Przed zdjęciem nakładki ortodontycznej przeznaczonej do współpracy z rozpinanymi wyciągami elastycznymi należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności zdjąć wszystkie wyciągi elastyczne znajdujące się na nakładce.

Nakładki ortodontyczne należy zdejmować przed jedzeniem, myciem zębów oraz wszelkiego rodzaju aktywnościami fizycznymi.

Przechowywanie i trwałość nakładek ortodontycznych

Nieużywane nakładki ortodontyczne należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i słońca, w czystym, suchym pudełku posiadającym otwory wentylacyjne.

Nakładki ortodontyczne po wyciągnięciu z jamy ustnej należy umyć szczoteczką w letniej wodzie i wysuszyć. Czyste i suche można umieścić w pudełku. Zniszczone nakładki koniecznie trzeba wymienić na nowe, dlatego tak ważne jest dbanie o ich bezpieczne przechowywanie.

Warto zawsze mieć przy sobie pudełko do przechowywania nakładek, na wypadek, gdybyśmy musieli je zdjąć, np. w restauracji do posiłku.

Higiena jamy ustnej i pielęgnacja nakładek ortodontycznych

Podczas leczenia z wykorzystaniem nakładek ortodontycznych higiena powinna dotyczyć nie tylko zębów, ale również nakładek, ponieważ podobnie jak na zębach, również na nich osadza się i gromadzi płytka nazębna.

Nakładki należy zakładać zawsze na umyte zęby.

Z założonymi nakładkami nie wolno spożywać żadnych posiłków, przed jedzeniem szyny należy zdjąć.

Każdorazowo po wyjęciu nakładki z jamy ustnej należy ją dokładnie umyć i osuszyć.

Nakładki należy oczyścić w sposób mechaniczny, specjalną szczoteczką do aparatów i protez, a następnie opłukać pod bieżącą ciepłą wodą i osuszyć (chusteczką higieniczną lub papierowym ręcznikiem).

Samo opłukanie nakładki pod bieżącą wodą bez szczotkowania jest niewystarczające.

Do mycia nakładek nie można używać pasty do zębów!

W celu utrzymania prawidłowej higieny używanej nakładki zaleca się, aby raz w tygodniu oczyścić ją z zastosowaniem specjalnych tabletek musujących do czyszczenia protez i aparatów ortodontycznych (np. VITIS, KUKIDENT, CETRON, COREGA TABS, FITTYDENT lub inne).

Czyszczenia nakładek z zastosowaniem tabletek musujących mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Nie wolno wyparzać nakładek w gorącej wodzie. Wysoka temperatura wody doprowadzi do ich odkształcenia i zniszczenia.

Wizyty kontrolne

W okresie leczenia nakładkami ortodontycznymi wymagane są systematyczne wizyty kontrolne u lekarza prowadzącego leczenie, zgodnie z wyznaczonym przez niego terminarzem.

Potencjalne działania uboczne

Nakładki ortodontyczne stosowane są do wyrównania, właściwego szeregowania i pozycjonowania zębów w łukach zębowych i z tego powodu podczas leczenia może pojawić się dyskomfort, ból, zaburzenia w stawie skroniowo-żuchwowym.

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów należy niezwłocznie zaprzestać stosowania nakładek i skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nakładki ortodontyczne przeznaczone są do użytkowania wyłącznie przez osobę, dla której zostały wykonane.

Użytkowanie szyn powinno odbywać się ściśle z zaleceniami prowadzącego leczenie lekarza dentysty, który określi czas ich noszenia w ciągu doby.

Szyny należy zdjąć na czas posiłków oraz czyszczenia zębów.

Zgodnie z zaleceniami lekarza nakładki należy zmieniać, zgodnie z ustalonym planem leczenia.

Nie wolno samodzielnie ingerować w budowę szyn i ich elementów oraz samodzielnie ich naprawiać lub modyfikować.

W przypadku uszkodzenia nakładki (złamanie, pęknięcie) nie należy jej dalej użytkować lub podejmować próby naprawy we własnym zakresie, lecz zgłosić się do lekarza dentysty w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia i wymiany.

Nakładki ortodontyczne są zazwyczaj bardzo dobrze tolerowane przez organizm, niemniej istnieje możliwość wystąpienia nadwrażliwości i/lub reakcji alergicznej na jeden lub więcej składników nakładki. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej, należy zaprzestać użytkowania szyn i niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem dentystą.

Ostrzeżenia

Przerwa w noszeniu nakładek ortodontycznych, nawet kilkudniowa, może spowodować szybkie cofnięcie uzyskanych wyników leczenia i powrót do stanu pierwotnego oraz sprawić, że nakładka ortodontyczna z aktualnego kroku nie będzie nadawać się do dalszego użytkowania. W takiej sytuacji leczenie należy rozpocząć od nakładek z wcześniejszych kroków.

Nakładki ortodontyczne są wykonywane na zamówienie, dlatego mogą je stosować wyłącznie osoby, dla których je opracowano. Zestawy nakładek poszczególnych osób mogą różnić się ilością opracowanych szyn, gdyż jest to uzależnione od zakresu wymaganego leczenia.

Użytkowanie nakładek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami i pod kontrolą prowadzącego leczenie lekarza.

Materiał

Nakładki są wyprodukowane z przejrzystej folii wykonanej z PET-G (politereftalan etylenu – glikol etylenowy).

Umów się na wizytę

+48 61 411 11 16

pacjent@orident.pl