Kompleksowe leczenie wady zgryzu i braków zębowych

Sytuacja wyjściowa

Deficyt wysokości zwarcia objawiający się nadmiernym ścieraniem zębów oraz utratą prawidłowej okluzji. W efekcie pacjentka miała problemy z siłą nagryzania. Zdiagnozowano również problem ortognatyczny w postaci cofniętej żuchwy.

Przebieg leczenia

Opracowanie kompleksowego planu leczenia, opartego na odbudowie porcelanowej, połączonego z leczeniem ortognatycznym zgodnie ze wskazaniami kondylografii i cefalometrii. Zastosowanie szynoterapii w celu ustalenia pełnej stabilizacji okluzyjnej. Stworzenie projektu woskowego, leczenie w oparciu o korony rehabilitacyjne, w ostatnim etapie, po stabilizacji zgryzu – zastosowanie koron porcelanowych.

Efekty leczenia

Skutecznie podniesienie wysokości zwarcia oraz przywrócenie prawidłowej okluzji (kontakty punktowe zamiast płaszczyznowych na wszystkich zębach), stabilizacja zgryzu, uzyskanie symetryzacji mowy oraz optymalizacji siły nagryzania. Widoczne, trwałe efekty leczenia ortognatycznego wysunięcia żuchwy.

Umów się na wizytę

+48 61 411 11 16

pacjent@orident.pl