Kompleksowe leczenie wady zgryzu i braków zębowych

Sytuacja wyjściowa

Pacjentka zgłosiła z ortognatyczną wadą zgryzu progenią, zgryzem krzyżowym, problemami okluzyjnymi, brakami zębów.

Przebieg leczenia

Kompleksowe leczenie wady zgryzu ortognatycznej za pomocą gnatologicznego leczenia protetycznego. W miejscach brak zębowych wszczepiono implanty. Pacjentka przeszła etap koron tymczasowych aby po ustabilizowaniu zgryzu zastosować ostateczne uzupełnienia z wysokiej jakości porcelany.

Efekty leczenia

Skutecznie podniesienie wysokości zwarcia oraz przywrócenie prawidłowej okluzji, zmieniono radykalnie profil twarzy, estetykę uśmiechu oraz funkcję, wyleczono zgryz krzyżowy.

Umów się na wizytę

+48 61 411 11 16

pacjent@orident.pl