Braki zębowe w chorobie przyzębia, pozycjonowanie żuchwy

Sytuacja wyjściowa

Pacjentka z chorobą przyzębia oraz brakami zębowymi w szczęce i żuchwie, będącymi konsekwencją choroby. Badanie kondylograficzne ujawniło problem ortognatyczny przesunięcia żuchwy w lewo, z tyłozgryzem. Wskazania: uzupełnienie braków zębowych metodą dopasowaną do stopnia zaawansowania choroby przyzębia, przywrócenie prawidłowej pozycji żuchwy.

Przebieg leczenia

Z powodów choroby przyzębia i znacznej ruchomości zębów usunięto zęby trzonowe górne i dolne. Braki zębów w szczęce zastąpiono implantami, wcześniej przeprowadzając zabiegi podniesienia dna zatoki szczękowej. W żuchwie, z powodu znacznych zaników kości, implantacje nie były możliwe, dlatego wykonano zaawansowaną technologicznie protezę szkieletową na zasuwach.

Efekty leczenia

Odbudowa ubytków zębowych, stabilizacja zębów, rozjaśnienie uśmiechu, optymalizacja funkcji jamy ustnej (żucia, odgryzania, połykania itp.). Uzyskanie trwałych efektów leczenia ortognatycznego – odpowiednie spozycjonowanie żuchwy.

Umów się na wizytę

+48 61 411 11 16

pacjent@orident.pl