Leczenie wady zgryzu i braków zębowych

Sytuacja wyjściowa

Liczne braki zębowe w szczęce i żuchwie, wymagające odbudowy, dla odzyskania prawidłowej okluzji (badania wykazały nieprawidłowości w kontakcie zgryzowym zębów). Wada zgryzu – konieczność podniesienia wysokości zwarcia w celu odtworzenia prawidłowych funkcji jamy ustnej, szczególnie mowy.

Przebieg leczenia

Przeprowadzenie zabiegów podniesienia zatok w szczęce, w celu przygotowania miejsca do prawidłowego osadzenia implantów. Na implantach, za pomocą indywidualnych łączników Atlantis, zamocowano korony protetyczne, wykonane na podstawie projektu woskowego wax-up.

Efekty leczenia

Uzyskanie trwałych efektów leczenia ortognatycznego na podstawie wskazań kondylografii i obliczeń cefalometrii: podniesienie wysokości zwarcia oraz cofnięcie brody w profilu, odtworzenie prawidłowej okluzji dla 14 par zębowych. Odbudowa braków zębowych zgodnie z założeniami stomatologii funkcjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej funkcji mowy po leczeniu protetycznym.

Umów się na wizytę

+48 61 411 11 16

pacjent@orident.pl