Leczenie braków zębowych i korekta uśmiechu dziąsłowego

Sytuacja wyjściowa

Braki zębowe wymagające uzupełnienia, nadające się do leczenia implantologicznego. Konieczność odpowiedniego przygotowania miejsc pod osadzenie implantów, brak dziąsła w szczęce po lewej stronie, nadmierne wysunięcie brody w profilu, wymagające leczenia ortognatycznego. Nieprawidłowa okluzja – zaledwie 7 par zębowych w kontakcie zgryzowym.

Przebieg leczenia

Chirurgiczne przygotowanie miejsca do osadzenia implantów – przeprowadzenie niezbędnych zabiegów podniesienia zatok w szczęce. Założenie implantów, do których w kolejnym etapie leczenia przymocowano korony (za pomocą indywidualnych łączników Atlantis). Odbudowa braku dziąsła w szczęce za pomocą różowej porcelany. Leczenie ortognatyczne przesunięcia żuchwy na podstawie wskazań kondylografii i cefalometrii. Zabieg plastyki dziąseł „gummy smile”.

Efekty leczenia

Kompleksowa protetyczna odbudowa braków zębowych, uwzględniająca również odtworzenie funkcji jamy ustnej – prawidłowa okluzja dla 14 par zębowych. Trwały efekt leczenia ortognatycznego – widoczne cofnięcie żuchwy. Korekta uśmiechu dziąsłowego – uzyskanie oczekiwanego efektu estetycznego uśmiechu dzięki plastyce dziąseł.

Umów się na wizytę

+48 61 411 11 16

pacjent@orident.pl