Kompleksowe leczenie okluzji, stawu skroniowo – żuchwowego i poprawa estetyki

Sytuacja wyjściowa

Pacjentka zgłosiła się z powodu konieczności wymiany przednich koron, problemów z oklzują, problemów stawowych i niestabilności odcinka szyjnego kręgosłupa.

Przebieg leczenia

Po terapii szyną okluzyjną i fizjoterapii odcinka szyjnego i stawów skroniowo-żuchwowych przystąpiono do rehabilitacji okluzji. Górne zęby za pomocą koron protetycznych dolne za pomocą metody flow injection.

Efekty leczenia

Efektem leczenia jest całkowite ustąpienie dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz oczywiście poprawa estetyki wymienionych koron.

Umów się na wizytę

+48 61 411 11 16

pacjent@orident.pl